Κατηγορίες
Εκτυπώσεις σε άκαμπτα υλικα / Μεταξοτυπία / Ψηφιακή εκτύπωση

Εκτυπώσεις σε άκαμπτα υλικα / Μεταξοτυπία / Ψηφιακή εκτύπωση

Εκτύπωση σε παντός είδους άκαμπτο υλικό με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας,  όπου το αποτέλεσμα και η απόδοση των χρωμάτων είναι εγγυημένα! Για μικρές ποσότητες μπορούμε να τυπώσουμε και ψηφιακά.