Εκτυπώσεις σε άκαμπτα υλικα / Μεταξοτυπία / Ψηφιακή εκτύπωση

Εκτυπώσεις σε άκαμπτα υλικα / Μεταξοτυπία / Ψηφιακή εκτύπωση

By 12/10/18 No Comments

Εκτύπωση σε παντός είδους άκαμπτο υλικό με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας,  όπου το αποτέλεσμα και η απόδοση των χρωμάτων είναι εγγυημένα! Για μικρές ποσότητες μπορούμε να τυπώσουμε και ψηφιακά.