Κατηγορίες
Laser Cuttings

Κοπές Laser

 Μπορούμε να κόψουμε για εσάς βάσει του αρχείου που θα μας στείλετε , σε παντός είδους μέταλλο, ξύλο, plexiglass  και άλλα παρόμοια υλικά με διάσταση μέχρι 2000 Χ 1000 mm.