Επικοινωνία.

Κατάστημα : Θεσσαλίας 5,
Άγιος Δημήτριος, 17343
Αθήνα

Τηλέφωνο Πωλήσεων : +306977 141 976

Emails :
Πωλήσεις & Σχεδιασμός: innovate@hdisplaydesign.com
Παραγωγή: hdisplaydesign@gmail.com